Ouders – Vraag en antwoord

Wat bedoelen jullie met gezinsopvang?

VZW Kinderopvang is een organisator met verschillende locaties gezinsopvang.
Gezinsopvang wil zeggen dat er op de opvanglocatie maximaal 8 kinderen mogen opgevangen worden.
Meestal wil dit zeggen dat de kinderen opgevangen worden bij de kinderbegeleidster thuis (= vroegere onthaalouders).

Wat bedoelen jullie met groepsopvang?

VZW Kinderopvang heeft 10 locaties groepsopvang verspreid over de verschillende gemeenten.
Groepsopvang wil zeggen dat er 2 of 3 kinderbegeleiders samenwerken op een locatie, waarbij er maximaal 18 kinderen worden opgevangen.
Dit zijn onze vroeger samenwerkende onthaalouders.

Hoe vind ik opvang?

Registreer je op onze wachtlijst, via bovenstaand tabblad “Registratie wachtlijst”. U ontvangt een bevestiging van uw registratie wanneer we deze goed hebben verwerkt.

Hoeveel kost een opvangdag?

Kijk bij ‘Ouders-kostprijs’ en ‘Ouders – opvang vragen = opvang betalen’ voor meer informatie.

Kostprijs

Opvang vragen = opvang betalen

Zijn de kosten voor kinderopvang fiscaal aftrekbaar?

De kosten voor de opvang van kinderen tot 12 jaar zijn fiscaal aftrekbaar.
VZW Kinderopvang bezorgt je jaarlijks een correct fiscaal attest.

Hoe betaal ik een kinderbegeleider?

Als ouder betaal je zelf niets aan de opvang.
Je ontvangt maandelijks een gedetailleerde rekening. De dienst staat in voor de uitbetaling van de onkostenvergoeding van de kinderbegeleiders.

Wat krijgt mijn kind in de opvang te eten?

Afhankelijk van het tijdstip en de duur van de aanwezigheid van je kind in de opvang verstrekt de opvang de gepaste maaltijd. In de dagvergoeding van niet-schoolgaande kinderen zijn alle maaltijden en tussendoortjes, met uitzondering van de flessenvoeding inbegrepen.

 • Volle dag: warme maaltijd +
 • Halve dag: warme maaltijd of fruitmaaltijd.

Een warme maaltijd voor schoolgaande kinderen wordt extra aangerekend: €3.50. deze maaltijden worden genoteerd op het prestatieblad en bij de maandelijkse facturatie mee afgerekend.
Speciale voeding(bv. potjesvoeding, natuurvoeding, dieetvoeding enz…) wordt door de ouders klaargemaakt meegebracht. Hierbij is het verplicht om een etiket op de verpakking te voorzien met volgende gegevens: naam van het kind, aard voeding; datum bereiding.

Wat moet ik meegeven naar de opvang?

Elk kind gebruikt zijn persoonlijke verzorging- en slaapspulletjes. Spreek af met de kinderbegeleider(s)wat er precies in de verzorgingstas moet zitten, bijvoorbeeld:

 • luiers;
 • vochtige doekjes;
 • slabbetjes;
 • eventueel fopspeen en/of knuffel;
 • slaapkleding;
 • reservekleding;
 • zalf voor luieruitslag;
 • thermometer.
Welke informatie heeft de opvang nodig?

Tijdens de inschrijving worden de belangrijkste gegevens ivm je kind vastgelegd in een inlichtingenfiche. Deze inlichtingenfiche wordt aan de opvang bezorgd, en bevat alle noodzakelijke gegevens: contactgegevens, slaap/eetgewoontes, allergieën,…

Alle wijzigingen in deze gegevens worden steeds zo snel mogelijk doorgegeven aan de opvang en aan VZW Kinderopvang.

Wanneer heeft de opvang vakantie?

Tijdens de kennismaking met de opvang bespreek je best wanneer de opvang vakantie heeft.
De opvang informeert de ouders liefst zo vlug mogelijk en bij voorkeur vóór 1 maart over de geplande sluitingsdagen (vakantie,…) van het lopende jaar.
Ook de ouders informeren bij voorkeur vóór 1 april de opvang over hun geplande vakanties.

Is mijn kind verzekerd tijdens de opvang?

VZW Kinderopvang heeft een verzekering afgesloten voor de burgerlijke aansprakelijkheid van de kinderbegeleiders, de kinderen en de medewerkers  van de dienst en een verzekering tegen lichamelijke ongevallen voor de opgevangen kinderen tijdens hun verblijf in de opvang.

Aangifte van schade of ongevallen moet zo snel mogelijk na de feiten, gebeuren bij één van de DV’s. Hij/zij brengt de verzekeringsmaatschappij op de hoogte.

Wat als mijn kind ziek is?

Is je kind ziek? Dan kan je kind niet in de opvang terecht. Zoek best vooraf een oplossing voor als je kind onverwacht ziek wordt. Sommige ziekenfondsen bieden ‘opvang van zieke kinderen aan huis’ aan. Informeer je hierover als je er gebruik van wil maken.

Een ziek kind heeft extra zorgen nodig die het niet kan krijgen in de opvang. Een ziek kind kan ook andere kinderen ziek maken.

We kunnen je kind niet opvangen als je kind:

 • te ziek is om deel te nemen aan de normale activiteiten van de kinderopvang;
 • veel aandacht en zorg vraagt en de gezondheid of de veiligheid van de andere kinderen niet meer gegarandeerd kan worden;
 • een van deze ziektetekens vertoont:
 • het een besmettelijke ziekte heeft waarbij het kind zelf of de andere kinderen een risico lopen.
 • diarree: 3 waterige ontlastingen in de laatste 24 uur bij een kind dat te ziek is om in de opvang te blijven. Als het kind peuterdiarree heeft, mag het wel naar de opvang komen;
 • braken: bloedbraken, 2 of meer keer braken tijdens de laatste 24 uur bij een kind dat te ziek is voor de opvang;
 • wanneer er gevaar voor uitdroging bestaat, zeker als een zuigeling jonger is dan 6 maanden (verhoogd risico);
 • problemen met ademhaling, gierende hoest of ademnood;
 • meer dan 38°C koorts, samen met keelpijn, braken, diarree, oorpijn, prikkelbaarheid, verwardheid of rode huiduitslag of alarmsignalen;
 • huiduitslag en koorts bij een te ziek kind of het kind gedraagt zich anders;
 • mondzweertjes bij een te ziek kind;
 • buikpijn van 2 uren of langer.

Komt je kind na een ziekte opnieuw naar de opvang? Dan kan de opvang een doktersattest vragen. Daarin bevestigt de arts dat je kind genezen is.

Meld alle medische problemen van je kind die niet zichtbaar/waarneembaar zijn, zeker als er extra waakzaamheid geboden is of er een gevaar kan zijn voor anderen.