Ouders – Einde opvang

Indien er in de schriftelijke overeenkomst geen einddatum wordt vastgelegd,
wordt er uitgegaan van de eerste instapdatum na de leeftijd van 2.5 jaar om naar school te gaan.

Je kind blijft ook welkom wanneer het (deeltijds) naar school gaat, weliswaar na overleg met de
kinderbegeleider(s) en VZW Kinderopvang.

 

 

Is je kind op deze einddatum nog niet klaar voor de kleuterschool, dan kan je ervoor kiezen om het langer in de opvang te houden. Samen met de verantwoordelijke wordt een nieuwe einddatum bepaald. Ook andere redenen om de opvangduur te verlengen kunnen in overleg met de verantwoordelijken worden vastgelegd.

De vraag tot wijziging van de einddatum wordt 1 maand vooraf meegedeeld aan de verantwoordelijke. In dat geval wordt samen met de ouders een nieuwe einddatum bepaald. De organisator kan je vraag weigeren omwille van overmacht en als er niet genoeg plaats is.

 

Wil je de opvang vroeger stoppen dan afgesproken?

Stuur een aangetekende brief, ondertekend door de plaatsende ouder(s), 1 maand vooraf aan de verantwoordelijke. De datum van de verzending van de aangetekende brief is het moment waarop de opzegtermijn ingaat.

Je kan de opzegbrief ook afgeven aan de verantwoordelijke. De verantwoordelijke moet dan een kopie van de opzegbrief ondertekenen.

Zeg je de opvang niet op zoals hierboven beschreven? Dan betaal je een opzegvergoeding ten bedrage van 1 maand opvang en zal je reservatievergoeding/waarborg niet worden terugbetaald. Deze opzegvergoeding zal niet worden aangerekend of de reservatievergoeding/waarborg zal niet worden ingehouden indien de ouders de opzegtermijn van 1 maand respecteren.