Ouders – Fiscale attesten

De kosten gemaakt voor kinderopvang tot 12 jaar zijn fiscaal aftrekbaar.
De dienst verbindt er zich toe na het verlopen jaar een correct fiscaal attest af te leveren.
Bij niet betaling van de ouderbijdrage wordt geen fiscaal attest afgeleverd.