Ouders – Formulieren

Voor problemen, vragen, opmerkingen of klachten, kan je steeds bij VZW Kinderopvang, de verantwoordelijke of de kinderbegeleider terecht.

Samen zullen we trachten om tot een oplossing te komen.

Een opmerking wordt behandeld als een aandachtspunt tijdens de begeleiding van de kinderbegeleider(s).

Je kan ook schriftelijk je klacht formuleren en bezorgen aan de verantwoordelijke of aan de organisator. In dat geval wordt de klachtenprocedure opgestart. Elke klacht zal met de kinderbegeleider besproken worden. Een anonieme klacht is niet mogelijk en wordt in voornoemd geval behandeld als een opmerking.

We garanderen je dat elke klacht discreet en efficiënt geregistreerd en behandeld wordt.

Klachtenformulier