Kinderbegeleiders – Wie zijn we?

VZW Kinderopvang is een organisator waarbij er kinderopvanglocaties aangesloten zijn verspreid over de gemeenten Boechout, Borsbeek, Deurne, Edegem, Hove, Kontich,  Lint, Vremde, Wijnegem en Wommelgem. Dit zijn voornamelijk opvanglocaties gezinsopvang (= vroegere onthaalouders) en een 10 opvanglocaties groepsopvang (= vroegere samenwerkende onthaalouders).

Bij gezinsopvang is er sprake van kleinschalige opvang. Het aantal toevertrouwde kinderen wordt in samenspraak met de kinderbegeleidster bepaald, rekening houdend met de geldende reglementering, de draagkracht, de gezinssituatie, en de beschikbare ruimte. Er kunnen maximaal 8 kinderen tegelijk opgevangen worden.

Bij groepsopvang worden de kinderen door 2 of 3 kinderbegeleiders opgevangen, en zijn er maximaal 18 kinderen tegelijk in de opvang.

VZW Kinderopvang staat in voor zowel de rekrutering, de selectie en de aanvaarding van de kandidaat . De verantwoordelijke staat in voor de professionele begeleiding en ondersteuning van de kinderbegeleiders.
De verantwoordelijke gaat regelmatig langs bij de opvanglocaties, meestal onaangekondigd. Alle begeleidingsaspecten – waaronder aandacht voor de volledige ontwikkeling, de betrokkenheid en het welbevinden van het kind, de opvoedingsmethode en aanpak, de voeding en de veiligheid – worden tijdens deze bezoeken opgevolgd.
Ook de contacten tussen ouders en kinderbegeleiders worden regelmatig besproken. De kinderbegeleiders staan er niet alleen voor. Ze kunnen met alle problemen en vragen rond de opvang steeds bij de verantwoordelijke terecht.

VZW Kinderopvang verzorgt verder ook de administratieve en materiële ondersteuning van de opvanglocaties. De dienst staat oa. in voor:
– de maandelijkse uitbetaling van de onkostenvergoeding
– een uitleendienst van basismateriaal
– een uitleendienst van verantwoord speelgoed: de speel-o-theek.

VZW Kinderopvang beschikt over een uitgewerkt kwaliteitshandboek, opgemaakt volgens de regelgeving. Het kwaliteitshandboek ligt ter inzage op de dienst.