Ouders

We streven ernaar dat ouders en onthaalouders partners zijn in de opvoeding van het kind. Een goede communicatie is in het belang van het kind.

Ouders en onthaalouders moeten elkaar op de hoogte houden, afspraken maken en overleggen. Alle communicatiemiddelen verhogen de betrokkenheid en helpen om elkaar aan te vullen en het kind in harmonie samen op te voeden. Belangrijk is dat dit kan gebeuren in een open en eerlijke sfeer met respect en waardering voor elkaar.

De dienstverantwoordelijken willen nauw met de ouders samenwerken. Zij verstrekken de ouders zoveel mogelijk informatie over de dienstverlening en de opvangsituatie van het kind. We vragen de ouders om de dienstverantwoordelijken alle inlichtingen te geven die nodig zijn om de opvang af te stemmen op de individuele noden van het kind.

Om ons pedagogisch aanbod zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de ontwikkelingsnoden van het kind zullen we regelmatig, tijdens de huisbezoeken, de motorische-, sociale-, emotionele- en taalontwikkeling van het kind observeren als ook het welbevinden in de opvangsituatie.