Registratieformulier 3 – reinigingen en ontsmetten