Dienst

VZW Kinderopvang

Als één van de pioniers in Vlaanderen startte onze onafhankelijke niet gebonden organistatie in 1979 met het aanbieden van kinderopvang via onthaalouders.

VZW kinderopvang is een door Kind en Gezin gesubsidieerde dienst.

Ouders betalen een ouderbijdrage die in verhouding staat met het inkomen. Kwaliteitsvolle, betaalbare kinderopvang vinden wij een belangrijk gegeven.

Wij respecteren het niet-discriminatie-beginsel en staan garant voor de rechten van het kind.